Working Groups

Working Group for the Pathophysiology of Atherosclerosis

OE_PATH

 • President : Tellis Konstantinos
 • Vice­ President : Fragopoulou Elisavet
 • Members : Nomikos Tzortzis, Tsoumani Maria, Chroni Aggeliki

Working Group for the Epidemiology and Prevention of Atherosclerosis

OE_CARDIO

 • President : Giannakopoulou Vassiliki
 • Vice­ President : Paximadakis Emmanouel
 • Members : Angelopoulou Stella-Maria, Pantsiotou Kyratsoula, Tzanogiorgis Ioannis

 

Working Group for the Metabolic Syndrome and pre-Diabetes

OE_METAVOL

 • President : Pappas Stavros
 • Vice­ President: Alaveras Antonios
 • Members : Giampatzis Vasilios, Imprialos Konstantinos, Boutari Chrysoula

 

Working Group for Familial Hypercholesterolemia

OE_OIKOGEN

 • President : Elisaf Moses
 • Vice­ President : Liberopoulos Evaggelos
 • Members : Zacharis Evaggelos, Liamis Georgios, Barkas Fotios

 

Working Group for Hypertension

OE_HYPER

 • President : Papadakis Ioannis
 • Vice­ President : Stabouli Stella
 • Members : Antza Christina, Antonopoulos Stavros, Raikou Vaya

 

Working Group for Lifestyle, Psychosocial Factors and Atherosclerosis

OE_TROPOY

 • President : Siamopoulos Konstantinos
 • Vice­ President : Kontogianni Meropi,
 • Members : Yannakoulia Mary, Panagiotakos Demosthenes, Poulia Liana

 

Working Group for the Prevention of Stroke

Print

 • President : Milionis Charalampos
 • Vice­ President : Tziomalos Konstantinos
 • Members : Kakaletsis Nikolaos, Bouziana Stella, Spanou Marianna
www.allurecosmetics.com.ua/
pharmacity.com.ua/