Η μελέτη IMPROVE-IT: Η εζετιμίμπη μειώνει σημαντικά τα καρδιαγγειακά επεισόδια

Στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας ανακοινώθηκε μία πολύ σημαντική μελέτη, η μελέτη IMPROVE-IT. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν 18.144 ασθενείς με ένα πολύ πρόσφατο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο και χαμηλά αρχικά επίπεδα LDL χοληστερόλης (ως 125 mg/dL). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε σιμβαστατίνη 40 mg είτε σιμβαστατίνη/εζετιμίμπη 40/10 mg.

Η μελέτη είχε σκοπό να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: 1) Αν μειώσουμε την LDL χοληστερόλη χαμηλότερα από τον προτεινόμενο σήμερα στόχο των 70 mg/dL, θα έχουμε περαιτέρω μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων; Με άλλα λόγια ισχύει το όσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα για πολύ χαμηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης; και 2) Αν αυτή η επιπλέον μείωση επιτευχθεί με τη χορήγηση εζετιμίμπης, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων; Με άλλα λόγια η εζετιμίμπη μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια; Και είναι η μακροχρόνια χορήγησή της ασφαλής;

Η μελέτη διήρκησε 6 έτη. Η LDL χοληστερόλη στην ομάδα της μονοθεραπείας με σιμβαστατίνη ήταν 69,5 mg/dL και στην ομάδα του συνδυασμού σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης 53,7 mg/dL (μείωση 22,7%). Το σύνολο των καρδιαγγειακών επεισοδίων μειώθηκε σημαντικά κατά 6,4% στην ομάδα της σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης σε σύγκριση με την ομάδα της σιμβαστατίνης (p=0,016). Τα πιο σημαντικά καρδιαγγειακά επεισόδια (καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα, μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) μειώθηκαν κατά 10% (p=0,003), ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η μείωση των ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (21%, p=0,008) και των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου (13%, p=0,002). Το ποσοστό μείωσης των καρδιαγγειακών επεισοδίων είναι αναμενόμενο με βάση την καμπύλη μείωσης καρδιαγγειακών επεισοδίων και ελάττωσης της LDL χοληστερόλης που ξέρουμε από τις μελέτες των στατινών. Επιπρόσθετα, η χορήγηση εζετιμίμπης δεν συνοδεύτηκε από κάποια παρενέργεια στη διάρκεια της μελέτης.

Συμπερασματικά, η μελέτη IMPROVE-IT έδωσε θετικές απαντήσεις και στα δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα που είχαν τεθεί: 1) Ναι, όσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα για τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης. Σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου, όπως ήταν οι ασθενείς της μελέτης, η επίτευξη επιπέδων LDL χοληστερόλης κοντά στα 50 mg/dL οδήγησε σε σημαντική επιπλέον μείωση των επεισοδίων σε σύγκριση με τα 70 mg/dL και 2) Ναι, η επιπλέον μείωση της LDL χοληστερόλης που προκαλεί η χορήγηση εζετιμίμπης οδηγεί με ασφάλεια σε σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων, το ποσοστό της οποίας είναι αυτό που αναμένουμε με βάση τις μελέτες των στατινών.

(Για να κατεβάσετε τις διαφάνειες της παρουσίασης της μελέτης IMPROVE-IT πατήστε εδώ)

Τέλος, μία εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης IMPROVE-IT δημοσιεύθηκε μία πολύ σημαντική μελέτη γενετικής επιδημιολογίας στο έγκριτο New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1405386).

Συνοπτικά, μελετήθηκαν 113.092 άτομα για πιθανές μεταλλάξεις που καθιστούν ανενεργή την πρωτεΐνη-στόχο της εζετιμίμπης που είναι γνωστή ως NPC1L1. Η NPC1L1 είναι υπεύθυνη για την απορρόφηση της χοληστερόλης από τα εντερικά κύτταρα και αναστέλλεται από τη χορήγηση εζετιμίμπης. Τα άτομα που είχαν μετάλλαξη που έκανε ανενεργή την NPC1L1 είχαν χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης κατά 12 mg/dL σε σύγκριση με τα άτομα που δεν είχαν τέτοια μετάλλαξη και ο κίνδυνος να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο στη διάρκεια της ζωής τους ήταν κατά 53% μειωμένος.

Η εντυπωσιακή αυτή μελέτη δείχνει ότι: 1) η αναστολή της NPC1L1 οδηγεί σε μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και 2) η ύπαρξη έστω και λίγο χαμηλότερων επιπέδων LDL χοληστερόλης αλλά από πολύ νωρίς στη ζωή οδηγεί σε πολύ μεγάλη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.