Μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης και της Αρτηριακής Σκληρίας

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της αρτηριακής σκληρίας

(Άρθρο Ανασκόπησης)

 Χ. Άντζα, Γ. Κοτρώνης, Σ. Παπακάτσικα, Σ. Σταμπουλή, Β. Κώτσης

Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης, Άρθρο υπό δημοσίευση, Ημερομηνία Υποβολής 31/08/2014, Ημερομηνία Αποδοχής 11/12/2014

Full-Text PDF